bkg_header-2

O nas

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ŚWIATEŁKO

W okresie od 01.12.2007r. do 30.11.2010r. Towarzystwo Przywracania Rodziny realizowało w Obornikach Wlkp. projekt „Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ŚWIATEŁKO” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Na realizację zadań otrzymaliśmy również dofinansowanie z Fundacji BRE Banku oraz pomoc finansową od fundacji Irma Wigert ze Szwajcarii, darczyńców prywatnych i firm w Polsce i zagranicą w wysokości ponad 10% całości kosztów zadania.

W ramach projektu OWDR ŚWIATEŁKO:

 • udzielaliśmy wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz ich rodzinom poprzez:
  1. pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży zagrożoną demoralizacją,
  2. pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodziców,
  3. terapię systemową rodzin,
  4. mediacje rodzinne,
  5. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci (w tym: muzykoterapii, arteterapii ii zajęć ogólnorozwojowych),
  6. prowadzenie grup terapeutycznych dla młodzieży ( w tym: zajęć „Zdrowy styl życia” i zajęć socjoterapeutycznych),
 • prowadziliśmy edukację społeczną w zakresie macierzyństwa, opieki nad dzieckiem i wychowania
 • udzielaliśmy wsparcia rodzinom podejmującym zadania opieki zastępczej (m.in. prowadzono grupy wsparcia dla rodziców, grupy terapeutyczne dla dzieci i świadczono pomoc psychologiczno – pedagogiczną)
 • promowaliśmy rodzinną opiekę zastępczą:
  1. w listopadzie 2009r. zorganizowaliśmy konferencję na temat „Rodzicielstwo zastępcze- potencjał i wyzwanie” we współpracy z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu,
  2. przeprowadziliśmy 4 spotkania informacyjne promujące ideę zastępczego rodzicielstwa w Poznaniu i Obornikach,
  3. w lipcu 2010r. zorganizowaliśmy festyn rodzinny „Niedziele nad Wartą” w Obornikach z wieloma atrakcjami dla dzieci i ich rodziców.
 • podnosiliśmy również kwalifikacje pracowników.

Od 01.01.2011r. do 31.05.2011r. kontynuowaliśmy w Ośrodku ŚWIATEŁKO realizację zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na wyrównywaniu szans rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i rodzinom, w tym zastępczym dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Od 01.07.2011r. działalności Ośrodka ŚWIATEŁKO w Obornikach została zawieszona ze względu na brak środków na kontynuację zadania publicznego na rzecz dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Porządkowych dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie dofinansowanie

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo