bkg_header-2

O nas

Oferta Towarzystwa Przywracania Rodziny
dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i wielodzietnych biologicznych

Projekt „Rodzina Franciszka” powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia Towarzystwa Przywracania Rodziny oraz zgłaszane potrzeby rodzin adopcyjnych i zastępczych. Projekt skierowany jest gł. do dzieci i młodzieży, które wychowywały się w placówce opiekuńczo- wychowawczej, Ochronce „Franciszek” oraz ich opiekunów a także do rodzin wielodzietnych współpracujących przez minione lata z Ochronką „Franciszek”.

Dla w/w grup klientów proponujemy usługi w ramach Projektu:

  • usługi poradnicze (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) dla rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz dla rodzin biologicznych – wielodzietnych,
  • zajęcia psychospołeczne o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
  • warsztaty umiejętności społecznych dla grup,
    (m.in. trening skutecznej komunikacji, uczenie asertywności, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie kontroli emocji i wyrażania uczuć itp.),
  • grupa wsparcia dla opiekunów adopcyjnych lub zastępczych
  • indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia twórcze lub dydaktyczno- wyrównawcze,
  • indywidualne konsultacje dla młodzieży usamodzielniającej się, w tym: doradztwo na progu dorosłości oraz wsparcie zgodnie z potrzebami wynikającymi z diagnozy.

Dyżury i spotkania z klientami pedagoga odbywać się będą, tymczasowo zgodnie z ustaleniami z rodziną telefonicznie lub w inny sposób, on-line.

Spotkania grup wsparcia odbywają się raz w miesiącu, w miejscu wskazanym przez pracownika PROJEKTU, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Usługi są bezpłatne.

Zgłoszenia klientów przyjmowane są mailowo: tpr@tprngo.pl

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo