bkg_header-2

Adopcja - chcę adoptować

Pragniesz zaadoptować dziecko i chcesz aby to była dobra adopcja. Ważne jest, abyś zaakceptował fakt, że historia życia Twojego adoptowanego dziecka rozpoczęła się w innej rodzinie. Będzie to wymagało od Ciebie dużo odwagi i uczciwości wobec przyjętego dziecka. Twoje dodatkowe zadanie będzie polegało na tym, abyś na każdym etapie życia dziecka pomagał mu rozumieć jego historię i z dużą wrażliwością towarzyszył dziecku w budowaniu jego tożsamości.

Chcąc się podjąć roli rodzica adopcyjnego możesz zgłosić się do dowolnego ośrodka adopcyjnego i rozpocząć proces przygotowania. Wybierając Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu prosimy przyjść na spotkanie informacyjne lub zgromadzić niezbędną dokumentację i umówić się na rozmowę konsultacyjno – diagnostyczną.


Wymagane dokumenty dla kandydatów do przysposobienia

1. Wniosek z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej.

2. Odpis zupełny aktu małżeństwa lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby cywilnie wolnej. W przypadku rozwodu – sentencja wyroku rozwodowego.

3. Zaświadczenia o źródłach dochodu:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub oświadczenie przedsiębiorcy - za ostatnie 3 miesiące,

b) decyzja o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, oryginał do wglądu),

c) inne źródła dochodu (np.: z najmu, umowy cywilnoprawne, prowizje, inne (jakie?).

4. Dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

5. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Życiorysy osobiste opisowe.


Dokumenty podpisywane w obecności pracownika Ośrodka „Pro Familia”

  1. Oświadczenie o tym, że nie została kandydatom ograniczona lub zawieszona władza rodzicielska ani, że nie zostali jej pozbawieni.
  2. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
  3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo