bkg_header-2

KOMUNIKAT

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” informuje, że od 1 lipca br. wznawia wykonywanie swoich działań polegających na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Wszelkie działania będą wykonywane zgodnie z przyjętymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi funkcjonowania Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym wizyty osobiste w Ośrodku „Pro Familia” należy ustalać telefonicznie. Podczas rozmowy telefonicznej pracownicy poinformują o wytycznych i zaleceniach oraz umówią termin spotkania.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości w trudnym czasie dyrekcja i pracownicy Ośrodka „Pro Familia”O nas

Witamy na stronie Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia”.

Działania związane z adopcją podejmowaliśmy w ramach niepublicznego ośrodka adopcyjnego od 1994r. Ośrodek „Pro Familia” zakończył swoją działalność w 2011r., co było spowodowane wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Obecny Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” istnieje od 9 maja 2012r. i jest swoistą kontynuacją wcześniejszych działań związanych z przysposobieniem. Sukcesywnie zdobywamy i dzielimy się z zainteresowanymi wiedzą na temat adopcji.

Z naszych doświadczeń wynika, że rzeczywistość adopcyjna dotyczy zawsze trzech podmiotów - rodziców biologicznych dziecka, samego dziecka i jego rodziców adopcyjnych.

Pragniemy pomóc rodzicom, którzy rozważają myśl o podpisaniu zgody na adopcję swojego dziecka, osobom, które w przeszłości były adoptowane i tym z Państwa, którzy pragną przysposobić dziecko. Jesteśmy przekonani, że każdy uczestniczący w procesie adopcji ma swoje określone miejsce, dlatego w ramach naszej pracy staramy się pomóc każdej ze stron.

W Chrześcijańskim Ośrodku Adopcyjnym „Pro Familia” pracują:

mgr Aleksandra Ratajczak – dyrektor, pedagog

mgr Dobrochna Konrad – psycholog wychowawczy

mgr Wiesława Sędziak – pedagog specjalny

mgr Małgorzata Skrzypczak – psycholog

mgr Agnieszka Wojciechowska – psycholog

mgr Zuzanna Kałasz - psycholog

mgr Anna Krzywicka - Filuś - psycholog

mgr Daria Melzer-Przybył - specjalista ds. obsługi administracyjnej

Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo