bkg_header-2

O nas

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2016r. działalność Poradni Specjalistycznej Wspierania Rodziny "Pro Familia" została zawieszona.

Poradnia Specjalistyczna Wspierania Rodziny „Pro Familia” jest niepubliczną poradnią specjalistyczną prowadzoną przez Towarzystwo Przywracania Rodziny.

Poradnia „Pro Familia” rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 stycznia 2012r. Realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Działalność naszej Poradni wychodzi naprzeciw zmianom przewidzianym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Z pomocy Poradni „Pro Familia” mogą korzystać:

 • rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej - Ochronka „Jurek”,
 • kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • rodziny zastępcze (istniejące),
 • rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka (placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego).

Pomagamy zainteresowanym w szczególności poprzez:

 • konsultacje indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny),
 • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
 • warsztaty psychoedukacyjne,
 • szkolenia indywidualne i grupowe,
 • udział w kontaktach dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z rodzinami naturalnymi.

Działalność Poradni „Pro Familia” jest dofinansowana przez Miasto Poznań.

Mieszkańcy Poznania mogą korzystać z świadczonych usług nieodpłatnie. Dla osób nie mieszkających w Poznaniu Poradnia wykonuje zadania odpłatnie, zgodnie z regulaminem odpłatności.

W naszej Poradni pracują:

 • mgr Aleksandra Ratajczak – dyrektor, pedagog
 • mgr Dobrochna Konrad – psycholog wychowawczy
 • mgr Małgorzata Skrzypczak – psycholog
 • mgr Wiesława Sędziak – pedagog specjalny
 • mgr Agnieszka Wojciechowska – psycholog
 • mgr Zuzanna Kałasz – psycholog

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania poznań

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo