bkg_header-2

O nas

Ochronka "Jurek" powstała w roku 1992 i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinno podobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania Rodziny. Rodzinno podobna, ponieważ jednorazowo w ochronce przebywa tylko sześcioro dzieci.

Od 1.01.2004 Ochronka funkcjonuje w Poznaniu przy ul. Ochota 15.

Głównym celem naszej działalności jest pomoc dziecku osamotnionemu w powrocie do rodziny naturalnej, o ile jest to możliwe lub umieszczenie go w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej.

Okres, w którym dziecko zostaje zabrane ze środowiska rodzinnego i umieszczone w placówce, jest niezwykle stresujący. Organizując małą, rodzinną placówkę, stwarzamy lepsze warunki i możliwości, pozwalające przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Indywidualny kontakt dziecka z opiekunem sprzyja wyjaśnieniu mu przyczyn trudnej sytuacji życiowej, a także ułatwia pracę z dzieckiem w celu zaakceptowania nowej rzeczywistości.

Obecnie w Ochronce przebywają dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starsze.

Ochronka otrzymuje na swoją działalność dofinansowanie z Miasta Poznania. Wkład własny zapewniają darczyńcy, firmy, fundacje i osoby indywidualne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania poznań

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo