bkg_header-2

O nas

Ochronka "Franciszek" po ponad 22 latach działalności zakończyła działalność w dn. 31.12.2019r. Ochronka objęła swoją opieką 78 dzieci. Obecnie w budynku Ochronki mieści się rodzinny dom dziecka. Dziękujemy wszystkim, którzy okazywali w różny sposób wsparcie dla tego domu dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Ochronka „Franciszek” - mały dom dla dzieci

Towarzystwo Przywracania Rodzinie prowadzi Ochronkę „Franciszek” w Obornikach od 1997.

Celem tej placówki jest ochrona młodszych dzieci przed pobytem w dużej grupie wychowanków w domu dziecka. W Ochronce warunki życia zbliżone są do domu rodzinnego. Jednorazowo w Ochronce mieszka 6-cioro dzieci. Charakter naszych domów, ich położenie i atmosfera w nich panująca daleko odbiega od przeciętnego obrazu życia w typowej placówce.

W Ochronce „Franciszek” objęliśmy już opieką 71 wychowanków w wieku od kilku tygodni do kilkunastu lat (dane z 23.09.2016r.). W naszym domu dzieci przebywają przeciętnie ok. 1,5 roku (młodsze krócej, starsze dłużej), następnie dzieci wracają do rodzin biologicznych (jeżeli sytuacja rodzinna się poprawiła) lub wspólnie z ośrodkami adopcyjnymi i innymi właściwymi instytucjami znajdujemy inne najlepsze środowiska zastępcze.

Ochronka jest formą optymalną dla młodszych dzieci, które nie znalazły jeszcze rodziny zastępczej lub nie ma dla nich miejsca w pogotowiu rodzinnym (patrz: film).

Ochronka „Franciszek” otrzymuje dotację (na podstawie umowy wspierania zadania publicznego) ze Starostwa Powiatowego w Obornikach na zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. „Zapewnienie wsparcia sześciorgu dzieciom pozbawionym czasowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, poprzez sprawowanie całodobowej opieki w placówce opiekuńczo- wychowawczej socjalizacyjnej.

Dofinansowanie wynosi ok. 90% kosztów. Pozostałą część placówka pozyskuje z 1% podatku dochodowego lub darowizn finansowych. Środki te przeznaczone są na opiekę nad dziećmi, potrzeby dzieci oraz domu.

Wszystkim, którzy wspierają działalność tej placówki serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci.

Nr konta TPR 28 1090 1359 0000 0000 3501 8513

Zobacz film o Ochronce. Film sfinansowano z 1% podatku.

Zadanie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Obornikach oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo