bkg_header

Misja i cele

Towarzystwo Przywracania Rodziny obrało sobie za cel wspieranie dziecka i rodziny oraz tworzenie profesjonalnych, rodzinnych form pomocy dziecku i rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej.

Głównym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka.

Celami szczegółowymi Towarzystwa są:

 1. Podejmowanie działań w zakresie opieki i wychowania dziecka.
 2. Podejmowanie zadań w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej.
 3. Podejmowanie działań z zakresu nauki, edukacji i oświaty.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
 5. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie całodobowych placówek opieki nad dzieckiem oraz rodzinnych form pomocy dziecku.
 2. Tworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych,i poradni specjalistycznych i innych ośrodków wspomagających dziecko i rodzinę.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m. in. poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji oraz publikowanie materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, itp.
 4. Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
 5. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących uregulowań prawnych w zakresie polityki społecznej.
 6. Podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dziecka i rodziny w tym m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 7. Prowadzenie działalności informacyjno- promocyjnej w zakresie celów statutowych TPR.
jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo