bkg_header-2

Adopcja - chcę adoptować

Pragniesz zaadoptować dziecko i chcesz aby to była dobra adopcja. Ważne jest, abyś zaakceptował fakt, że historia życia Twojego adoptowanego dziecka rozpoczęła się w innej rodzinie. Będzie to wymagało od Ciebie dużo odwagi i uczciwości wobec przyjętego dziecka. Twoje dodatkowe zadanie będzie polegało na tym, abyś na każdym etapie życia dziecka pomagał mu rozumieć jego historię i z dużą wrażliwością towarzyszył dziecku w budowaniu jego tożsamości.

Chcąc się podjąć roli rodzica adopcyjnego możesz zgłosić się do dowolnego ośrodka adopcyjnego i rozpocząć proces przygotowania. Wybierając Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu prosimy przyjść na spotkanie informacyjne lub zgromadzić niezbędną dokumentację i umówić się na rozmowę konsultacyjno – diagnostyczną.

Wymagane dokumenty dla kandydatów do przysposobienia

1. Wniosek do Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej.

2. Odpis zupełny aktu małżeństwa lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby cywilnie wolnej. W przypadku rozwodu – sentencję wyroku rozwodowego.

3. Zaświadczenia o dochodach:

a) zaświadczenie o wynagrodzeniu lub oświadczenie przedsiębiorcy – za ostatnie trzy miesiące,

b) decyzje o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, oryginał do wglądu).

4. Zaświadczenia lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, oryginał do wglądu) w przypadku posiadania takiego orzeczenia.

6. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Życiorysy osobiste opisowe.

8. Kserokopie dowodów osobistych (oryginały do wglądu). W przypadku obcego obywatelstwa – karta stałego miejsca pobytu.

9. Aktualna fotografia wnioskodawców.

Dokumenty podpisywane w obecności pracownika Ośrodka „Pro Familia”

  1. Oświadczenie o tym, że nie została kandydatom ograniczona lub zawieszona władza rodzicielska ani, że nie zostali jej pozbawieni.
  2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Informacja i oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo