bkg_header-2

Pomagają nam

Ochronka „Franciszek” ponad 10% kosztów bieżącego utrzymania wychowanków pokrywa dzięki pomocy sponsorów i z 1% podatku. Placówka powstała i działa już przez 19 lat dzięki pomocy rzeczowej, ogromnemu zaangażowaniu osobowemu wielu osób a także dzięki pomocy finansowej kościoła, firm i fundacji.

Dziękujemy za wszelką, nawet najmniejszą pomoc udzieloną naszym dzieciom. Dzięki Państwu znalazły one w naszej Ochronce bezpieczną oazę, w swoim krótkim, ale jakże często bardzo burzliwym i niespokojnym życiu.

Szczególnie dziękujemy:

1. Parafii kościoła katolickiego w Kernen in Remstal w Niemczech, która od 19 lat, co roku organizuje Akcję Sternsinger na rzecz naszych dzieci,

2. Parafii kościoła ewangelickiego w Stetten w Niemczech, który od 15 lat przekazuje darowiznę na cele prowadzonej przez nas placówki,

3. Pastorom z kościoła ewangelickiego w Szwajcarii - Annemarii i Klausowi Geiger- Feleler i ich rodzinom za wieloletnią pomoc finansową oraz osobowe zaangażowanie w budowę budynku i wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia,

4. Fundacji IRMA WIGERT ze Szwajcarii za dwukrotne wsparcie naszych inwestycji,

5. Fundacji RENOVABIS z Niemiec za wsparcie projektu inwestycyjnego,

6. Firmie TRUST i jej pracownikom za wsparcie osobowe projektu inwestycyjnego,

7. Firmie VOX Industrie s.a. w Poznaniu, która wyposażyła placówkę w niezbędne meble dla dzieci,

8. Fundacji Banku Zachodniego WBK za pomoc finansową na bieżące utrzymanie wychowanków w latach 2003 i 2004 oraz za grant z programu Bank Dziecięcych Uśmiechów w wysokości 4000zł udzielony w roku 2013 na projekt "Do sukcesu poprzez zabawę, pracę i naukę"

9. Fundacji Banku BRE, która udzieliła dofinansowania na projekt: Udzielanie specjalistycznego wsparcia dzieciom zamieszkującym Ochronkę „Franciszek” w Obornikach w terminie 06.12. 2010r.–31.12.2010r. a w roku 2012 wsparła pobyt na wakacjach naszych wychowanków nad morzem w Grzybowie.

10. Firmie Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. w Buku za wieloletnią pomoc w doposażaniu placówki w niezbędne sprzęty i artykuły,

11. Firmie Claxo Smith Kline Pfarmaceuticalis S.A. z Poznania za dofinansowanie zakupu siedmioosobowego samochodu dla dzieci z Placówki w roku 2013, za pomoc wolontariuszy w tapetowaniu pomieszczeń sypialnych i korytarzy, prace ogrodowe oraz za zorganizowanie wycieczek dla naszych podopiecznych,

12. Fundacji Zielony Jamnik- na ratunek bezbronnym, firmie Solaris Bus z Bolechowa i pani Solange Olszewskiej za przeprowadzenie remontu naszego domu w roku 2016, wyposażenie w szafy wnękowe, za bieżącą pomoc techniczną oraz za pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego dzieciom w Skorzęcinie w roku 2015 i wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny w roku 2015.

13. Firmie Nationale Nederlanden oraz grupie wolontariuszy za zakup wyposażenia ogrodowego i zorganizowanie pięknego pikniku dla naszych dzieci,

firmom, które na bieżąco wspierały lub wspierają nasze dzieci, tj:

 • Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Jan Furman w Obornikach,
 • Aptece "Panaceum" w Obornikach,
 • Fundacji Piotra i Pawła "Radość dzieciom",
 • Akademii Języków Obcych "Eurokontakt" w Rawiczu za stałe, wieloletnie wsparcie naszej działalności,
 • Firmie Lakierniczej- Czesław Sierakowski w Rawiczu za stałe, wieloletnie wsparcie naszej działalności,
 • Firmie Ferpol Bracia Matuszewscy sp.z o.o. w Rawiczu,
 • Caritas z siedzibą w Poznaniu za pomoc żywnościową w latach 2006-2011 i częściową refundację kosztów kolonii dla dzieci ,
 • Firmie Claxo Smith Kline Pfarmaceuticals S.A. z Poznania za pomoc w remoncie placówki,
 • Firmie Wavin Metalplast -Buk sp z o.o. za pomoc w wyposażaniu placówki w potrzebne sprzęty,
 • Liceum Ogólnokształcącemu w Obornikach za wsparcie organizacyjne 15 - lecia placówki oraz zbiórki na rzecz dzieci,
 • Szkolnemu Kołu Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach- za zbiórki na rzecz naszych dzieci,
 • Piekarni Chudziccy w Obornikach za stałe, wieloletnie wsparcie naszej działalności,
 • Firmie Tappol i innym za pomoc w zakupie nowego sprzętu komputerowego w roku 2016,
 • Liceum Ogólnokształcącemu w Obornikach -za wszelki wkład osobisty uczniów w pomoc naszym dzieciom (szczególnie młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu i jego opiekunce, pani Patrycji Brodzińskiej) w latach 2012-2016,
 • Fundacji Sfinks- z pasją do dzieci za zorganizowanie wycieczki do "Zaurolandii" w 2016r.,
 • oraz wielu innym przedsiębiorcom i osobom, którzy od wielu lat z nami współpracują i bezinteresownie angażują swój czas i środki finansowe w pomoc dzieciom.

14. Podatnikom za 1% podatku dochodowego.

1% podatku – to pomoc ogromna pomoc dla naszych dzieci z Ochronki „Franciszek”. Na deklaracji PIT wystarczy wpisać KRS: 0000095623 i informację: na cele statutowe Ochronki „Franciszek”

Można też wpłacić darowiznę na konto placówki : Towarzystwo Przywracania Rodziny - Ochronka „Franciszek” ul. Pułaskiego 7, 64-600 Oborniki
Numer konta bankowego 4510901391 0000 0000 3902 9598

Zadanie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Obornikach oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo